1 2 3 4

Zbiorniki hydroforowe przeponowe - ZBOS / ZBOL / malowane wewnątrz

zdjecia zbiorniki 2021 2

Zbiorniki hydroforowe przeponowe typu ZBOS (stojący), ZBOL (leżący) przeznaczone są do magazynowania wody użytkowej wykorzystywanej do zasilania w wodę budynków mieszkalnych i gospodarczych z własnego ujęcia do celów spożywczych lub przemysłowych. W połączeniu z pompami samozasysającymi lub głębinowymi tworzą automaty hydroforowe. Wewnątrz zbiornika znajduje się membrana workowa z gumy EPDM. Zbiorniki zabezpieczone są przed korozją powłoką malarską, zewnątrz i wewnątrz pomalowane są proszkowo. Ponieważ po przez membranę elastyczną został rozdzielony układ wodno-gazowy nie ma potrzeby ciągłego uzupełniania powietrza w czasie eksploatacji. na górnej dennicy znajduje się manometr, wentyl oraz uchwyt umożliwiający swobodne ustawienie zbiornika. 

Zalety zbiorników ZBOS i ZBOL:

- zbiorniki malowane wewnętrznie i zewnętrznie farbą proszkową,
- zbiorniki bezobsługowe ( brak potrzeby uzupełniania poduszki gazowej ),
- szybki montaż,
- dłuższa żywotność zbiornika ( woda znajduje się w membranie ),
- możliwość zamontowania pompy bezpośrednio na zbiornikach typu ZBOL.

NIZP ATEST PIB   CE logo  UDT    PZH logo PL   naklejka 2lata 1  

Budowa zbiorników:
ZBOS 100 - 500 l.

ZBOS200 rev.1 do strony interne 1     budowa ZBOS 1a          zdjecia zbiorniki 2021 1                                      

Dane techniczne zbiorników ZBOS 

Typ zbiornika Poj. øD H H1 Gp Gd Max. ciśnienie Ciśnienie próbne T/min T/max Masa
[ l ] [ mm ] [bar] [ L ] [oC] [kg]

ZBOS100

100

500

880

125

2,2

2,5

6

8,6

6

20

25

ZBOS150

150

1060

31

ZBOS200

200

550

1244

48

ZBOS300

300

1500

58

ZBOS500

500

750

1560

2,5

3

90


 

Budowa zbiorników:
ZBOL 100 - 150 l.

ZBOL 100 150 a   budowa ZBOL 100 150 1a   zdjecia zbiorniki 2021 3

Budowa zbiornika:
ZBOL 200 l.

ZBOL200 RYS 1    budowa ZBOL 200 1a

Dane techniczne zbiorników ZBOL 

Typ zbiornika

Poj.

D

L

H

H1

Gp

Gp

Max. ciśnienie

Ciśnienie próbne

T/min

T/max

Masa

[ l ]

[mm]

[bar]

[ L ]

[oC]

[oC]

[kg]

ZBOL 100

100

ø 500

682

545

278

2,2

2,5

6

8,6

6

20

25

ZBOL 150

150

864

31

ZBOL 200

200 

ø 550

1052

600

303

48

 

      2   IMG 4433   IMG 4532  IMG 4104  ZBOSmanometr